Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου Ιατρού/ Οδοντιάτρου/ Φυσικοθεραπευτή/ Μαίας/Νοσηλευτή για Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητας του.

Τα Ασφάλιστρα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες ανά ειδικότητα.

 • Κατηγορία 1η: Μαιευτική Γυναικολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Χειρουργική (Γενική), Χειρουργική Θώρακος (και Καρδιάς)
 • Kατηγορία 2η: Αγγειοχειρουργική, Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία,Αναισθησιολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Χειρουργική Παίδων, Ωτορινολαρυγγολογία
 • Κατηγορία 3η: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γενική Ιατρική, Ενδοκρινολογία, Ιατρική της Εργασίας, Καρδιολογία, Κοινωνική Ιατρική, Κυτταρολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Παιδοψυχιατρική, Πνευμονολογία – Φυματιολογία, Πυρηνική Ιατρική, Ρευματολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Ψυχιατρική. Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται και οι Αγροτικοί Ιατροί χωρίς ειδικότητα καθώς και οι ιατροί Άνευ Ειδικότητας.
 • Κατηγορία 4η: Οδοντίατροι

Ενδεικτικά Ετήσια Ασφάλιστρα:

 • Για € 100.000 Όριο Κάλυψης: 1η Κατηγορία € 783
 • Για € 100.000 Όριο Κάλυψης: 2η Κατηγορία € 311
 • Για € 100.000 Όριο Κάλυψης: 3η Κατηγορία € 149
 • Για € 100.000 Όριο Κάλυψης: 4η Κατηγορία € 175
 • Για € 300.000 Όριο Κάλυψης: 1η Κατηγορία € 1240
 • Για € 300.000 Όριο Κάλυψης: 2η Κατηγορία € 632
 • Για € 300.000 Όριο Κάλυψης: 3η Κατηγορία € 264
 • Για € 300.000 Όριο Κάλυψης: 4η Κατηγορία € 357

Δίδεται έκπτωση 40% στα παραπάνω Ασφάλιστρα εκάστης κατηγορίας για την Ασφάλιση Ειδικευόμενων Ιατρών.

Δίδεται έκπτωση 25% στα παραπάνω Ασφάλιστρα, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος Ιατρός/Οδοντίατρος εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρες ωράριο σε Κρατικό Νοσοκομείο και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά (Περιορισμός δραστηριότητας).

Πάρτε τώρα Προσφορά ή Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες easfaleiapapagou@gmail.com