ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Απευθύνεται σε Επαγγελματίες που επιθυμούν προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων.

Λόγοι για τη σύναψη Ασφάλισης

 • Ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες που αφορούν σε κάθε επάγγελμα
 • Πρόνοια για την προστασία της φήμης του νομικού προσώπου και των φυσικών προσώπων
 • Προβολή σε υποψήφιους πελάτες.

Ποια επαγγέλματα καλύπτονται:

 • Δικηγόροι -Δικηγορικά Γραφεία – Δικηγορικές Εταιρίες (Law Firms)
 • Δικηγορικά Γραφεία -Νομικές Εταιρίες
 • Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία – Λογιστικές Εταιρίες
 • Λογιστικά Γραφεία – Ελεγκτικές Εταιρίες
 • Εταιρίες Τεχνολογίας (Information Technology)
 • Μελετητικά γραφεία (Γραφεία συμβούλων αρχιτεκτόνων και μηχανικών)
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί
 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Management Consultants)
 • Εταιρίες Επικοινωνίας & Πολυμέσων (Διαφημιστικές Εταιρίες, Τηλεοπτικοί & Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Εφημερίδες & Περιοδικά, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκτυπωτικές Εταιρίες, Εταιρίες Γραφικών
 • Τεχνών, Εταιρίες Έρευνας Αγοράς, Εταιρίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων)
 • Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (Travel Agents), Εταιρίες Εύρεσης Προσωπικού, Εταιρίες Διακανονισμού Ζημιών, Εταιρίες Παροχής Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών (Real Estate), Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Μεταφραστικές εταιρίες, Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων (Outsourcing), κ.α.
 • Παραϊατρικά Επαγγέλματα: (ενδεικτικά) Φυσιοθεραπευτές, Χειροπράκτες, Ρεφλεξολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, κλπ.
 • Κομμωτήρια και Κέντρα Αισθητικής.

Πάρτε τώρα Προσφορά για τη δική ας Επιχείρηση Επικοινωνήστε μαζί μας στο easfaleiapapagou@gmail.com