Μέσα από την Tεχνογνωσία και την Eμπειρία των κορυφαίων Eπενδυτικών Oίκων παγκοσμίως (BlackRock, Vanguard, Pimco, JP Morgan, Templeton, Schroders, Fidelity) μπορείτε να Επενδύσετε στην παγκόσμια αγορά ούτως ώστε να:

  • Συσσωρεύσετε ένα Κεφάλαιο για τις μελλοντικές σας ανάγκες
  • Πάρετε Εφάπαξ όλα τα χρήματα που Αποταμιεύσατε.
  • Συνταξιοδοτηθείτε στην Ηλικία που θα καθορίσετε.
  • Χρηματοδοτήσετε τις Σπουδές των Παιδιών σας.
  • Εξασφαλίσετε τους Αγαπημένους σας σε περίπτωση απώλειας Ζωής

Υπάρχουν πολύ εξειδικευμένα και αποδοτικά Προγράμματα Αποταμίευσης και επένδυσης που με την κατάλληλη καθοδήγηση από πιστοποιημένο προσωπικό συμβούλιο (Personal Insurance) μπορείτε να κατευθύνετε τις επιλογές σας στον τρόπο ζωής και τις ανάγκες σας.

Η Αποταμίευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να συγκεντρώσεις Κεφάλαιο για να υποστηρίξεις αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους. Βάζοντας στην άκρη λίγα χρήματα κάθε μήνα σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό, θα μπορούσες να συγκεντρώσεις ένα ικανοποιητικό κεφάλαιο. Όμως αυτή η προσέγγιση έχει αρκετά μειονεκτήματα:

  • Η συστηματική αποταμίευση μπορεί να είναι δύσκολη όταν αναλογιστείς τις καθημερινές υποχρεώσεις και δυσκολίες.
  • Τα τελευταία χρόνια η απόδοση των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων είναι κοντά στο μηδέν και υπάρχει μια γενικευμένη μειωτική τάση στις αποδόσεις των προϊόντων σταθερού επιτοκίου. Τα Ασφαλιστικά Αποταμιευτικά προγράμματα με εγγυημένα επιτόκια έχουν ελάχιστη απόδοση.

Επικοινωνήστε μαζί μας easfaleiapapagou@gmail.com ή επιστεφτείτε μας από κοντά για να σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.